Thursday, March 30, 2017

Kebenaran itu tidak boleh ditolak

Orang bijak selalu mencari kebenaran baginya dalam sebuah nasihat, sementara orang yang bodoh selalu menyalahkan orang yang menasihatinya. Padahal kebenaran tidak akan berubah sepandai manapun dia mengelak dan seburuk manapun celaannya pada penasihat. Nasihat yang benar tetap berharga siapapun yang menyampaikannya. Sebagaimana emas tetap berharga walau datang dari seorang penjahat.
Kebenaran tidak boleh ditolak, tapi kebenaran boleh dibuat relatif, salah satunya adalah dengan menyerang orang yang menyampaikan kebenaran padanya. Bahasa ilmiahnya disebut, ad hominem. Orang bodoh selalu mencari alasan untuk berdebat, kerana yang mereka inginkan bukanlah kebenaran tapi memperdebatkan kebenaran. Mereka sukar memahami kebenaran, lalu mengalihkan kebenaran itu menjadi sesuatu yang relatif yang kelihatan masuk akal. Padahal apa yang disampaikan tidak ada hubungan sama sekali dengan perbahasan.

Da'ie            :  “Alhamdulillah, dari QS 24:31 dan QS 33:59 kita dapat mengambil kesimpulan bahawa Allah mewajibkan hijab bagi setiap Muslimah, hijab itu adalah ketaatan, dan setiap ketaatan adalah baik” 
Liberalis           : “Bererti Muslimah berhijab itu pasti baik?”  
Da'ie             : “Begitulah menurut Al-Qur’an dan Al-Hadis”  

Liberalis           : “Anda salah, belum tentu orang yang berhijab itu lebih baik daripada yang tidak berhijab. Saya lihat ada orang yang berhijab tapi lisannya kasar dan kotor, sebaliknya ada orang yang tidak berhijab tapi sopan dan sedekahnya banyak. Anda terlalu judgmental! Kebaikan bukan ditentukan oleh pakaian, tapi lebih dari hati, tak perlu berlebihan dalam segala sesuatu, Allah tidak suka yang berlebih-lebihan” 
Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jika Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS Al-An’am [6]: 112)
Syaitan itu sifat yang wujud pada jin ataupun manusia. Bisikan-bisikan syaitan memang indah, terkadang berdalil pula atas nama Allah, namun semua keindahan itu adalah tipu daya penuh kepalsuan lagi menyesatkan, kerana mereka ingin mengajak manusia untuk mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar.
Kebenaran Islam itu sama seperti 3+4 = 7. Memiliki bukti dan dasar yang sangat kuat yang tidak mungkin goyah. Kerana apapun yang tertulis di dalam Al-Qur’an dan Hadis pastilah suatu kebenaran yang tak hilang kebenarannya walau banyak yang memperdebatkannya.
Apabila kamu membaca Al Qur’an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. (QS An-Nahl [16]: 98-100)
Nukilan asal:Ustadz Felix Siauw

Tuesday, March 21, 2017

Sistem Ekonomi Islam yang Agung

 Islam sebagai ideology yang diwahyukan oleh Sang Maha Pencipta menyediakan sistem hidup yang sempurna buat sekalian manusia, untuk sepanjang zaman. Salah satu cabang sistem ialah ekonomi dan kewangan.

1. Dalam Islam, takaran hanyalah bersandarkan emas dan perak. Ia sesuatu yang dianggap bernilai oleh manusia, sejak permulaan tamadun.

2. Transaksi mestilah real, barang dengan barang, khidmat dengan barang dan sebagainya. Transaksi real akan menghapuskan ketidaktentuan nilai yang seterusnya memporak-porandakan ekonomi.

3. Matlamat ekonomi dalam Islam (Iqtisadi Fil Islam) ialah membahagikan kekayaan agar memakmurkan seluruh masyarakat. Ada hukum khusus berkenaan zakat, kanzul mal (menimbun harta), larangan menyewakan tanah pertanian dan sebagainya adalah mekanisme menyebarkan kekayaan dan menghalang monopoli, seterusnya mengurangkan jurang kekayaan.

4. Riba' diharamkan bermaksud penindasan secara sistematik dari transaksi sebegini dihapuskan sama sekali.

5. Seluruh transaksi ekonomi memiliki "ruh", iaitu berkait langsung dengan tujuan hidup manusia sebagai hamba kepada Allah. Penipuan, curi, rompak, khianat dan segala perbuatan jahat diharamkan, dikenakan hukuman yang setimpal oleh negara. Ini menjamin pemilikan dan memberi ketenangan bagi masyarakat.

“Dan tidak Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”[TMQ: Al-Anbiya ayat 107]

Wednesday, March 15, 2017

Nasibah Al-Maziniyah Serikandi Islam

Nasibah Al-Maziniyah (juga dipanggil Umm Ammarah) merupakan wanita pertama dalam sejarah Islam yang mengangkat senjata di medan perang. Beliau merupakan ibu kepada Habib Ibn Zaid Al Ansari yang dibunuh ketika menjadi utusan Rasulullah s.a.w kepada Musailamah Al Kazzab.

Nasibah adalah salah seorang dari wanita yang memberikan baiat kepada Rasulullah s.a.w dalam baiat Aqabah, dan kemudiannya beliau kembali ke Yathrib untuk mengajarkan wanita di sana tentang Islam.

Dalam Perang Uhud, beliau pada mulanya bertugas sebagai pembantu tentera, memberikan air dan merawat tentera kaum muslimin yang tercedera. Melihatkan situasi di mana pasukan pemanah kaum muslimin mengingkari perintah Rasulullah s.a.w untuk bertahan di atas Bukit Uhud kerana merebut ghanimah (harta rampasan perang), Nasibah mengangkat senjata dan terjun ke tengah-tengah medan pertempuran. Beliau bertarung umpama singa betina mempertahankan Rasulullah s.a.w di tengah-tengah kepungan musuh, sehingga musuh berundur kerana tidak sanggup menghadapi beliau. Selepas itu, baginda s.a.w mendoakan beliau dan Nasibah menjawab,"tiada suatu apapun di dunia ini merupakan penderitaan buat saya" (Sirah Ibn Hisham).

Di zaman Khalifah Abu bakr RA, beliau menyertai perang Yamamah untuk menentang Musailamah. Di medan perang, Nasibah menghunuskan tombaknya dan bertempur dengan Musailamah. Beliau cedera dalam pertempuran itu sehingga dikatakan terdapat dua belas luka di badan beliau. Dua tombak (atau pedang) dari tentera kaum muslimin menamatkan riwayat nabi palsu itu.

Terjemahan dari artikel: Mohamed Naime, France islamophile.org 1998

Wednesday, March 8, 2017

NON-MUSLIM dalam daulah Islam adalah sangat beruntung

Dalam daulah Islam, zakat hanya dikenakan ke atas umat Islam yang cukup syaratnya. Bagi non-muslim pula, bayaran Jizyah dikenakan hanya kepada lelaki yang baligh dan berkemampuan. Tidak dikenakan kepada wanita, anak-anak kecil, orang kurang upaya dan fakir miskin dari kalangan mereka.

Dharibah, iaitu pungutan kecemasan di kala baitul mal (perbendaharaan negara) mengalami defisit tidak mampu menampung kos tertentu sehingga boleh berlaku pengabaian terhadap kewajipan oleh daulah, hanya dipungut dari warganegara beragama Islam sahaja. Dharibah hanya boleh dipungut dalam keadaan-keadaan berikut sahaja:

(i) Untuk memenuhi keperluan asas (makan/pakai/kediaman) orang-orang fakir dan miskin
(ii) Untuk pembiayaan jentera pentadbiran negara agar negara tetap berfungsi sebagai pemelihara rakyat seperti gaji kakitangan dan prasarana pentadbiran
(iii) Untuk penyediaan kemudahan awam seperti jalan raya, hospital, masjid, sekolah dan seumpamanya
(iv) Untuk pemulihan situasi selepas rakyat ditimpa bencana alam seperti banjir, ribut taufan, gempa bumi, tanah runtuh dan seumpamanya
(v) Untuk keperluan jihad fi sabilillah.

Dharibah tidak seperti cukai, ia bukan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi sekadar dikutip dari yang ma'ruf sahaja, di waktu kecemasan sahaja. Tentu sekali ia bukan dikutip untuk kepentingan perbadi pemerintah atau kroni.

Rasulullah s.a.w adalah penjamin bagi golongan non-muslim yang menjadi warganegara daulah Islam:

“Sesiapa sahaja yang berbuat zalim terhadap orang kafir mu’ahid, mengurangkan hak mereka, membebankan mereka melebihi kemampuan mereka, atau mengambil hak milik mereka tanpa izin mereka, maka aku akan menjadi pembela mereka pada Hari Kiamat.” (HR Abu Dawud (3052) dan al-Baihaqi (18511).

Tidak ada sebab untuk non-muslim menentang tegaknya daulah Islam, apalagi bagi seorang yang mengaku sebagai seorang Islam.

Tuesday, March 7, 2017

Simpanan Perak

Jom Simpan silver <3

Harga silver jatuh dari RM 315 bagi 100 gram pada February lalu menjadi RM 302 bagi 100 gram hari ini. Berbanding harga emas pada rentang waktu yang sama jatuh dari RM 191 per gram menjadi RM 188 per gram pada hari ini.

Turun naik harga perak adalah lebih besar berbanding emas. Apa yang menarik, turun atau naik harga perak ketika ini, ia adalah tetap under-priced. Harga RM 3.20/gram adalah jauh lebih rendah berbanding nilai sebenar berdasarkan kiraan nisab zakat, iaitu nilai yang syariat Islam tetapkan (Nilai sebenar perak 7 g kepada setiap gram emas).

Ringkasnya, menabunglah dalam bentuk perak yang ketika ini dijual pada harga 59 kali lebih rendah berbanding nilai sebenarnya!!!

Pengiraan:
Nisab zakat emas 85 g
Nisab zakat perak: 595 g
Nisbah nilai emas kepada perak: 1:7
Harga emas hari ini RM188/g, harga perak RM3.20/g
Nisbah nilai emas kepada perak: 1:58.75

"Akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia. Maka simpanlah Dinar dan Dirham (untuk digunakan)" [HR Ahmad]

Sunday, February 26, 2017

Zakat Simpanan Emas dan Perak

Nisab zakat bagi Emas ialah 85 g. Pengiraan zakat emas ialah:
Berat emas x harga semasa emas x 2.5% = Jumlah Zakat
85 g X RM194 X 2.5% = RM 412.25 (Harga Emas Hari ini RM 194/g)
Nisab zakat bagi Perak ialah 595 g. Pengiraan zakat perak ialah:
Berat perak x harga semasa perak x 2.5% = Jumlah Zakat
595 g X RM 3.15 X 2.5% = RM 46.86 (Harga Perak Hari ini RM 3.15/g)
Dari sini kita dapat lihat, dengan simpanan sejumlah RM 16490, barulah simpanan emas dikenakan
zakat sedangkan bagi perak, simpanan cuma RM 1874.25 sudah pun dikenakan zakat.
Allah menetapkan emas dan perak sebagai matawang bagi umat manusia sepanjang zaman. Nilai zakat dikenakan berdasarkan NILAI SEBENAR yang mana sesiapa yang memiliki simpanan sebanyak itu di mana-mana zamanpun pastinya bukan seorang fakir miskin, pasti mampu memenuhi keperluan asas mereka.
Nilai perak sangat "under value" ketika ini disebabkan pelbagai faktor. Pengiraan di atas membuktikan, sepatutnya, 595 g perak berharga lebih kurang 85 g emas kerana layak dikenakan zakat.
Saranan pakar kewangan dan pakar emas, belilah perak. Ia tersangat murah, tersangat undervalue ketika ini.
Untuk makluman, tidak seperti emas, bagi logam perak zakat dikenakan sama ada yang dipakai atau disimpan,  sekiranya timbangan perak adalah sama atau melebihi (>595 gram).

-Adaptasi dari perbincangan dengan Sifu Mohd Zulkifli Shafie (25/2/2017) sambil pekena Air Kelapa Muda di Kuantan-

Monday, February 20, 2017

Politik Yang Cemerlang

Great minds discuss ideas, Average minds discuss events, Small minds discuss people. 

Dalam politik Malaysia, drama memburukkan individu mendominasi pentas politik, menunjukkan kebanyakan yang "berpolitik" cuma orang bodoh. Mereka saling memaki-hamun, mereka berbalah tanpa titik noktah, mereka selesa dalam kejahilan dan sebarang kebijaksanaan hanyalah jenaka atau khayalan bagi mereka. Never underestimate the stupidity of idiots!

Adapun bagi sebahagian mampu membicarakan tentang peristiwa. Isu 1MDB, MH370, RM90 Juta, Isu Tabung Haji dan sebagainya. Golongan ini dikatakan sangat cemerlang dan kelihatan cerdas. Mereka menjadikan realiti sebagai SUMBER BERFIKIR. Mereka berupaya membentangkan fakta, merungkai realiti, tetapi mereka memahami realiti sebagai sumber untuk menetapkan kesimpulan. Tsaqafah pemikiran yang muncul dari ideologi sekular kapitalis adalah dari gugusan pemikiran dengan konsep yang semata-mata dari daya pemikiran manusia dan ia membebaskan manusia dari sebarang divine rules, memisahkan agama atau sebarang ajaran ketuhanan dari kehidupan manusia, kecuali sebatas perkara ritual dan peribadi.

Jarang yang membicarakan tentang IDEA, yang menjadi intipati utama seluruh permasalahan yang diperdebatkan. Kerosakan yang berlaku adalah secara sistematik kerana sistem yang diterapkan merupakan sistem yang rosak. Anak-anak zina terus dilahirkan kerana sistem sosial yang membenarkan pergaulan bebas. Tekanan ekonomi yang kejam kerana sistem kapitalis yang diasaskan dari idea meraih manfaat sebanyak-banyakknya dan mengelak mudharat menyebabkan 10% manusia mengaut 90% kekayaan dunia ini. Kekejaman dan pembunuhan berlaku kerana idelogy ciptaan manusia tidak menjadikan manusia sebagai manusia, bahkan menghinakan mereka lebih dari binatang.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. [Al A'raf ayat 179]

Syeikh Taqiyuddin An Nabhani Rahimahullah menyimpulkan, pemikiran yang mustanir (cemerlang) adalah pemikiran yang mampu memahami seluruh reality sebagai OBJEK BERFIKIR, dan membuat kesimpulan berasaskan pemikiran yang dipandu oleh wahyu. Tidak ada tsaqafah (pemikiran yang membekas) yang lebih agung dari Islam. Allah memahami seluruh yang tersurat dan tersirat melampaui mana-mana kebijaksanaan yang dimiliki makhluk.


اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu Kitab Suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain (tentang benarnya dan indahnya), yang berulang-ulang (keterangannya, dengan berbagai cara); yang (oleh kerana mendengarnya atau membacanya) kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram; kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab Suci itulah hidayat petunjuk Allah; Allah memberi hidayat petunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan (ingatlah) sesiapa yang disesatkan Allah (disebabkan pilihannya yang salah), maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayat petunjuk kepadanya. [Az Zumar ayat 23]

Tidak ada petunjuk yang lebih agung dari ayat-ayat Allah, Buatlah pilihan yang bijak.

Allahualam.